NAF.no benytter informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. De blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Les mer her om hvordan NAF behandler informasjonskapsler (Cookies).

NAFs innspill til Nasjonal transportplan 2022 - 2033

Nasjonal transportplan legger rammene for samferdselsinvesteringene i Norge. Vi mener satsingen på samferdsel må økes kraftig. Veiene må bli tryggere og transportløsningene mer effektive.


Kort fortalt

  • Vårt hovedkrav er bedre veivedlikehold og mer penger til rassikring
  • Vi ønsker en økt satsing på trafikksikkerhet
  • Reduserte bompenger er viktig for folks lommebok

Veibudsjettene må styrkes. Mer til vedlikehold

Siden 2013 har antall kroner som går til investeringer doblet seg fra 10 til 20 mrd. kr i året. Samtidig har vedlikeholdsbudsjettet stått på stedet hvil. De siste årene har vedlikehold derfor utgjort en stadig mindre andel av veimidlene.

Fire av fem riksveikroner går i dag til å bygge nytt, mens bare én av fem kroner går til vedlikehold. Vi mener at bevilgningene til vei må økes, og dreies betydelig i retning av økt satsing på vedlikehold.

Rasfarlige veier er en stor belasting og en stor trussel mot trafikksikkerheten. Vi mener det må tas et krafttak for å sikre rasfarlige veier i Norge. Dersom dagens bevillinger ikke økes i årene fremover, vil det ta 35 år å sikre veinettet. Takten i skredsikringsarbeidet må opp.

Staten må ta regningen, ikke bilistene

NAF mener investeringer i infrastruktur skal finansieres av staten. Bompenger som finansiering for samferdselsinvesteringer bør avvikles. Regningen må ikke skyves over på bilistene.

Det er et politisk ansvar at ladeinfrastrukturen for elbiler følger utviklingen i bilparken.

Det bør ikke legges strenge restriksjoner på bruk av bil så lenge kollektivalternativene er lite konkurransedyktige.

28. april 2022
Ingunn Handagard, Pressesjef

Her kan du lese mer


Fant du det du lette etter?