NAF.no benytter informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. De blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Les mer her om hvordan NAF behandler informasjonskapsler (Cookies).

Trafikantene har ordet

Hvor mange tenker å kjøpe elbil, og hva mener folk egentlig om bompengene? Det har vi undersøkt


Siden 2013 har vi undersøkt nordmenns holdninger og handlinger i trafikken, og vår Trafikantbarometer er den mest fullstendige undersøkelsen av de reisene vi gjør hver dag – hverdagsreisene. Undersøkelsen utføres annethvert år, og mer enn 4000 personer deltok i 2021-utgaven.

Hovedfunn fra Norsk Trafikantbarometer 2021:

  • Andelen som ønsker elbil som neste bil overstiger for første gang andelen som er usikre
  • Men det er store forskjeller både i hvordan vi reiser og hvilke holdninger vi har ulike steder i landet. I byene går omstillingen til elbil fortere, og mange flere bruker
  • Utenfor byene er det bilen som er vinner på hverdagsreisen
  • Koronapandemien har påvirket både hvor ofte vi reiser og hvordan vi reiser
  • Og folk i distriktene har mindre mulighet for hjemmekontor enn i byene, og har i mindre grad endret reisemåte under pandemien
  • Folk ønsker at politikerne prioriterer kollektivtransport og vedlikehold av veier. Også jernbanen kommer høyt opp på folks liste over viktige satsningsområder
  • Dårlige veier skaper også bekymring for folk på hverdagsreisene, spesielt i distriktene der også møteulykker, mørke veier og fare for viltpåkjørsler er kilde til uro for folk
  • I byene er det møtet mellom ulike trafikantgrupper som skaper mest bekymring

Trafikantundersøkelse fra hele landet

Trafikantbarometeret er en landsrepresentativ spørreundersøkelse, som i 2021 ble utført i januar. Mer enn 4000 personer deltok i undersøkelsen, og i tillegg til et landsrepresentativt utvalg, har vi brukt ekstra store utvalg i storbyene for å sikre valide resultater.

Svarer på spørsmål hvert andre år

Undersøkelsen gir svar på hvordan folk reiser bil, kollektiv, sykkel og gange i hverdagen. Vi spør også om folks forhold til ny teknologi, tidsbruk og politiske prioriteringer. I tillegg får respondentene fra Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim og Tromsø noen ekstra spørsmål om hvordan det er å være trafikant i disse byene. Spørreundersøkelsen kan brytes ned på bileierskap, transportmiddelvalg, kjønn, livsfaser og alder, region, pendling og inntekt.

God mobilitet i byen og i distriktet

I rapportene presenteres et lite utvalg av resultatene. Vi har i 2021 valg å legge vekt på endringer i reisevaner etter korona, ulike reisemønstre i by og bygd, og viktigheten at politikken ivaretar alle grupper i samfunnet. Spesielt gjelder dette avgiftspolitikken og bompenger, som kan få utslag for de som ikke har alternativer til bilen, men ennå ikke har skaffet seg elbil.

Kontaktperson om Trafikantbarometeret:

  • Ingunn Handagard ingunn.handagard @ naf.no
22. april 2022
Ingunn Handagard, Pressesjef

Fant du det du lette etter?