Dette må du vite om bompenger

Hvert år kreves det inn rundt 12 milliarder kroner i bompenger. Bompenger brukes til å finansiere veier og kollektivtransport, og begrense trafikk inn i byer. NAF mener bompenger bør avskaffes.


Kort fortalt:

  • NAF er imot bompenger. Veier og kollektivtransport bør finansieres av fellesskapet.
  • De siste ti årene er beløpene vi betaler inn i bompenger nesten doblet.

Hvor mye må jeg betale i bompenger?

Bompenger kan utgjøre en betydelig kostnad, enten du bruker bilen på din hverdagsreise og må passere en bomstasjon eller du skal på bilferie. Ved hjelp av NAF Reiseplanlegger kan du bruke vår bompengekalkulator og få full oversikt over bomutgifter på reisen din.

Hvem bestemmer om vi skal betale bompenger?

Det er politikerne, både lokalt og nasjonalt, som bestemmer om det skal innføres bompenger på en strekning eller ikke. Innføring av bompenger krever et flertall i Stortinget. For å skaffe et slikt flertall, må Samferdselsdepartementet legge frem en sak for Stortinget. I forkant av en slik sak er det gjennomført en lang prosess, som krever politisk flertall lokalt og utredninger fra enten Statens vegvesen eller Nye veier.

Hvor mye betaler norske bilister i bompenger?

Bompengene har økt kraftig de siste ti årene. I 2009 ble det betalt inn om lag 6,6 milliarder kroner i bompenger. Dette ble doblet på ti år til 12,4 milliarder kroner i 2019.

Stortinget vedtar i statsbudsjettet hvor mye bompenger som stilles til disposisjon, det vil si som kan hentes inn av bomselskapene. For 2022 er det stilt til disposisjon over 15 milliarder kroner i bompenger. Normalt blir beløpet som kreves inn i bompenger noe lavere enn dette.

Hva brukes bompenger til?

Målet med bompengefinansiering er å få til raskere utbygging av infrastruktur på vei. Inntektene kan i noen tilfeller brukes til andre formål, som for eksempel å styrke kollektivtransport i byområder eller å regulere trafikken, i form av rushtidsavgifter som legges på toppen av bompengene.

Her kan du lese mer om bompenger i byene og i bypakkene.

Hvorfor øker bompengene når bompengeandelen synker?

Når politikerne diskuterer bompenger er ett ofte brukt argument at bompengeandelen har gått ned. Hva betyr dette?

Bompengeandelen er andelen av veiinvesteringene som planlegges betalt av bompenger.

De siste årene har investeringene i vei gått kraftig opp. Disse investeringene har økt så mye at selv om bompengene har økt, har veiinvesteringene økt enda mer. Derfor har bompengeandelen gått ned.

De siste årene har bompengeandelen gått ned fra 40 prosent til under 30 prosent.

Nettavisen gjorde for noen år siden en gjennomgang som viste at bompengeandelen varierer mye med hvor i landet prosjektene er.

22. april 2022
Ingunn Handagard, Rådgiver

Fant du det du lette etter?