NAF.no benytter informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. De blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Les mer her om hvordan NAF behandler informasjonskapsler (Cookies).

Loading...

Bompengerekord: NAF mener bompenger må avskaffes

I 2022 betalte bilistene 19,7 milliarder kroner i bompenger. I år kan bompengene bli så høye som 16 milliarder. Vi jobber for å avskaffe bompenger.


Bilde av vei med bompengeinnkreving

Kort fortalt:

  • I 2022 betalte bilistene inn 12,9 milliarder kroner i bompenger. I 2023 år kan det bli enda høyere
  • Vi er imot bompenger. Veier og kollektivtransport bør finansieres av fellesskapet.
  • De siste ti årene er beløpene vi betaler inn i bompenger nesten doblet.

Visste du at én av fem kroner betalt i bompenger ikke går til samferdsel, men til helt andre kostnader? Vi mener bompenger bør avskaffes.

Bompengerekord i 2023?

I 2022 endte bompengeregninga for norske bilister på totalt 12,7 milliarder kroner. For 2023 kan det bli enda mer. For 2023 er rammen for hvor mye bompenger som kan tas inn hele 16 milliarder kroner.

Fra nyttår er grensen for hvor mye rabatt elbilene får også endret. Regjeringen åpner nå for at bompengene for elbiler kan settes til 70 prosent av full takst. Det er vi imot, fordi vi vet at lavere bompenger er viktig for mange elbilister.

Hvorfor er NAF mot bompenger

Vi mener samferdsel, som andre områder i samfunnet, må finansieres av fellesskapet. Bompenger en dyr ordning, hvor store deler av beløpene som betales inn går til finans- og administrasjonskostnader og ikke til vei. I perioden 2011-2020 utgjorde dette 21,1 milliarder kroner, eller om lag én av fem kroner betalt inn i bompenger. I tillegg er bompenger usosialt, og rammer hardere for de som har minst i samfunnet vårt.

Hvem bestemmer om vi skal betale bompenger?

Det er politikerne, både lokalt og nasjonalt, som bestemmer om det skal innføres bompenger på en strekning eller ikke. Innføring av bompenger krever et flertall i Stortinget. For å skaffe et slikt flertall, må Samferdselsdepartementet legge frem en sak for Stortinget. I forkant av en slik sak er det gjennomført en lang prosess, som krever politisk flertall lokalt og utredninger fra enten Statens vegvesen eller Nye veier.

Hvor mye betaler norske bilister i bompenger?

Bompengene har økt kraftig de siste ti årene. I 2009 ble det betalt inn om lag 6,6 milliarder kroner i bompenger. Dette ble doblet på ti år til 12,4 milliarder kroner i 2019. I 2022 er altså summen 12,7 milliarder.

Stortinget vedtar i statsbudsjettet hvor mye bompenger som stilles til disposisjon, det vil si som kan hentes inn av bomselskapene. For 2023 er det stilt til disposisjon 16 milliarder kroner i bompenger. Normalt blir beløpet som kreves inn i bompenger noe lavere enn dette.

Hva brukes bompenger til?

Målet med bompengefinansiering er å få til raskere utbygging av infrastruktur på vei. Inntektene kan i noen tilfeller brukes til andre formål, som for eksempel å styrke kollektivtransport i byområder eller å regulere trafikken, i form av rushtidsavgifter som legges på toppen av bompengene.

Her kan du lese mer om bompenger i byene og i bypakkene.

Hvor mye må jeg betale i bompenger?

Bompenger kan utgjøre en betydelig kostnad, enten du bruker bilen på din hverdagsreise og må passere en bomstasjon eller du skal på bilferie. Ved hjelp av vår Reiseplanlegger kan du bruke vår bompengekalkulator og få full oversikt over bomutgifter på reisen din.

Hvorfor øker bompengene når bompengeandelen synker?

Når politikerne diskuterer bompenger er ett ofte brukt argument at bompengeandelen har gått ned. Hva betyr dette?

Bompengeandelen er andelen av veiinvesteringene som planlegges betalt av bompenger.

De siste årene har investeringene i vei gått kraftig opp. Disse investeringene har økt så mye at selv om bompengene har økt, har veiinvesteringene økt enda mer. Derfor har bompengeandelen gått ned.

De siste årene har bompengeandelen gått ned fra 40 prosent til under 30 prosent.

Nettavisen gjorde for noen år siden en gjennomgang som viste at bompengeandelen varierer mye med hvor i landet prosjektene er.

Sammen brøler vi høyt!

Som NAF-medlem er du en del av det store, samlede "brølet" mot høye avgifter og for en trygg, enkel overgang til klimasmart transport.