NAF.no benytter informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. De blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Les mer her om hvordan NAF behandler informasjonskapsler (Cookies).

Hva skal du gjøre ved trafikkuhell og trafikkulykker?

Alle som er innblandet i eller kommer over en trafikkulykke er forpliktet til å stanse og hjelpe personer og dyr som er kommet til skade.


Kort fortalt om bilulykker:

 • Stans, og ta på deg refleksvest.
 • Skaff oversikt og sikre skadestedet.
 • Er det personskade involvert – gi livreddende førstehjelp.

Stans og hjelp personer og dyr som er kommet til skade

Denne plikten gjelder for alle som kommer til et skadested. Den som bevisst passerer eller reiser i fra et skadested uten å hjelpe, kan i ytterste konsekvens straffes med fengsel.

De som er innblandet i et trafikkuhell har også plikt til å oppgi navn, adresse og registreringsnummer på kjøretøyet. Hvis bilen er lånt eller leid, skal også eierens navn og adresse oppgis.

Dette gjør du ved trafikkulykke med personskade:

Meld fra om personskade – har du krav på erstatning?

Hvis du eller noen av dine er blant de som er skadet, er det viktig at dette følges opp. Selv om man med en gang ikke vet hva følgene av ulykken blir, er det viktig at det gis melding om en mulig personskade til forsikringsselskapet og at man oppsøker lege eller andre behandlere.

Det er avgjørende at det finnes dokumentasjon på skaden og dens konsekvenser dersom det blir aktuelt å kreve erstatning etter ulykken. Lurer du på om du har krav på personskadeerstatning eller hvordan saksgangen er? Våre advokater står klare til å hjelpe deg.

SKADEMELDING: Vår digitale skademelding er gratis å bruke og er tilgjengelig for alle som har vært i trafikkuhell. Foto: Eirik Aspaas
SKADEMELDING: Vår digitale skademelding er gratis å bruke og er tilgjengelig for alle som har vært i trafikkuhell. Foto: Eirik Aspaas

Dette gjør du ved trafikkuhell uten personskade:

 • Sett på varselblink.
 • Ta på refleksvest, husk at egen sikkerhet går foran.
 • Sikre skadestedet blant annet med varseltrekant.
 • Er du usikker på om politiet bør varsles, bør du varsle dem. Du kan ringe politiet på 02800 i stedet for på 112 hvis det ikke dreier seg om akutt nød. Husk at promillekjøring eller andre forseelser er en politisak selv om ingen er skadet.
 • Noter navn og telefonnummer til vitner.
 • Ta bilder.
 • Skriv skademelding.

Ved en ulykke i trafikken, kan du også måle;

 • avstander til fortau, skilter og lignende.
 • veibredde.
 • lengde på bremsespor.

Flytt gjerne også kjøretøyene slik at annen trafikk kan passere.

8. juli 2022
Marianne Søhagen og Jens Christian Riege, seniorrådgiver trafikksikkerhet og advokat

Fant du det du lette etter?