Jurister hos NAF

Juridisk og teknisk hjelp

Har du blitt skadet i et trafikkuhell, har problemer med et verksted, et bilkjøp, et forsikringsselskap eller lignende – hjelper vi deg som NAF-medlem.


Medlemsfordel

  • Rådgivning rundt bilhold – både juridisk og teknisk
  • Advokathjelp døgnet rundt
  • *Utvidet rettshjelp

Vi hjelper deg når du har utfordringer med:

  • kjøp og salg av bil
  • personskade etter et trafikkulykke
  • klage på verkstedsregningen
  • uenighet med forsikringsselskap
  • toll og avgiftsspørsmål
  • strafferettslige spørsmål og tap av føreretten
  • og andre problemer knyttet til bilhold

Advokathjelp døgnet rundt

Dersom saken er av en slik karakter at det er behov for hurtig hjelp, hjelper vi deg som medlem også utenfor kontortid.

Haster det, ta kontakt på 08505 og vi gir deg de rådene du trenger.

*Vi tilbyr deg også utvidet rettshjelp

Dersom det er grunnlag for det og du har behov for mer enn råd og veiledning, kan vi følge opp saken på dine vegne ved hjelp av våre advokater. Dette kaller vi for utvidet rettshjelp. Det forutsetter at du var medlem på det tidspunktet grunnlaget for saken oppstod og utløser en egenandel på 500 kroner.

Utvidet rettshjelp gis med inntil to timer med henblikk på å få en minnelig løsning med motparten. Hvis saken ikke lar seg løse innenfor disse rammene er det mulig å få videre advokatbistand, forutsatt av vi har kapasitet, men da må du betale for rettshjelpen selv.


Relevante medlemsfordeler


Fant du det du lette etter?