Slik lader du elbilen trygt hjemme

Regn med utgifter til elektriker når du skal investere i elbil. En dedikert ladeboks gir trygg og raskere lading og ikke minst unngår du jordfeilproblemer og brannrisiko.


Kort fortalt om hjemmelading:

 • En dedikert ladeboks er tryggere og kan gi raskere lading
 • «Ladekladden» kan utgjøre en risiko og bør derfor kun benyttes til «nødlading»

Installer egen ladeboks

Har du eget elektrisk anlegg og mulighet til lading utenfor huset eller i garasjen, skal du installere en helt egen strømkurs beregnet på lading av elbil. I tillegg bør du investere i en ladeboks på veggen, slik at du kan benytte deg av tilkobling beregnet for lading istedenfor den «vanlige» Shuko-kontakten. Ladeboksen er det tryggeste alternativet, både fordi den eliminerer feilbruk og fordi den har ekstra sikkerhetsmekanismer.

Du vil også få raskere lading dersom du har et strømanlegg med nok kapasitet til det. For å kunne svare på hvor høy ladeeffekt du kan få, trenger elektrikeren derfor informasjon om anlegget ditt.

«

De fleste ladebokser kan tilpasses tilgjengelig kapasitet, men det betyr også at samme ladeboks-modell kan gi høyere ladehastighet montert ett sted, og adskillig lavere et annet sted der kapasiteten på strømnettet er mer beskjeden.

Jan Tore Gjøby, ladeekspert for NAF

«Vanlig» stikkontakt er en sikkerhetsrisiko

«Ladekladden» som leveres med bilen er ofte store og tunge, og kobles i bilens kontakt i den ene enden og et vanlig husholdningsstikk (kontakt i veggen) i den andre. Kontakten i veggen kalles Schuko, og er generelt sett ikke spesielt godt egnet til lading av bil.

Årsaken er at en elbil trekker mye strøm konstant og over lang tid. Hvis ledningsnettet til kontakten er gammelt eller for svakt, kan det gå varmgang og i verste fall ta fyr.

Les også: Slik lader du elbilen trygt på hytta

Elbilen krever kraftigere jordfeilvern

Jordfeil oppstår når strømførende ledninger kommer i kontakt med utsatte deler av det elektriske anlegget eller apparatet. Feil, slitasje, fuktighet eller noe så beskjedent som en skrue som har kilt seg fast et sted, kan få strømmen til å «krype» dit den ikke skal, slik at du får støt. Jordfeilvern oppdager dette og vil umiddelbart slå ut strømkursen slik at det ikke oppstår skade.

I den røde ringen et eksempel på jordfeilvern type B. Det står påført «Type B» på denne bryteren.
I den røde ringen et eksempel på jordfeilvern type B. Det står påført «Type B» på denne bryteren.

Vanligvis er jordfeilvernet i sikringsskapet ditt av type A, men elbilen stiller høyere krav til jordfeilvernet enn ordinære husholdningsapparater gjør. Forenklet fortalt kan elbilen sette ordinære type A-jordfeilvern ut av spill, slik at de ikke oppdager jordfeil andre steder i huset. Derfor trenger du jordfeilvern av type B i sikringsskapet eller såkalt DC-overvåkning i selve ladeboksen.

Bli elbil-medlem i NAF!

Snakk med elektrikeren

Noen ladebokser kommer nemlig med noe som heter DC-overvåking. Da vil ladestasjonen beskytte mot feilstrømmene som kan oppstå i bilen, og det vil være tilstrekkelig med et ordinært jordfeilvern type A på strømkursen til ladestasjonen. For ladebokser som ikke har innebygget DC overvåking, må strømkursen derimot sikres med et jordfeilvern av type B.

Vær oppmerksom på at hjemmelading av elbil er nytt også for mange elektroinstallatører. Velg derfor elektriker som kjenner til elbiler, jordvern av type B og andre spesielle krav som stilles til når biler skal lades. Husk også at kravene gjelder både elbil og ladbar hybridbil – plug-in hybrid.

Når du kontakter elektriker, gi installatøren følgende informasjon:

 • Bilde av sikringsskap.
 • Byggeår for bolig, samt informasjon om strømbruk og oppvarming av huset.
 • Avstand fra sikringskap til ladepunkt/stikkontakt.
 • Forklar ladebehov. Hvor mange biler som skal lade og bruksmønster, altså hvor langt dere tror dere vil kjøre daglig.

Skal jeg ikke bruke kabelen som følger med?

Joda, det er jo en grunn til at den følger med bilen. Men «ladekladden» for vanlig husholdningskontakt er mer beregnet på lading en gang iblant der du ikke har tilgang til annet. Det kan for eksempel være når du er på besøk hos noen.

I tillegg har ladekabelen med kladd en innebygget sikkerhet, som skal oppdage om det er god jording i kontakten. Denne sikkerhetsmekanismen kan skape problemer på vårt særnorske 230 V IT-strømnett, fordi det i mange tilfeller er vanskelig for kladden å detektere dette sikkert. Siden ladekabelen skal gå i feilmodus hvis det er tvil om jording er til stede, er det ingen garanti for at denne kabelen fungere smertefritt i Norge. Imidlertid er dette en viktig sikkerhetsmekanisme som ikke skal fjernes.

Med andre ord er ikke ladekabel med kladd for ordinær stikkontakt en god løsning, og spesielt ikke på det særnorske 230 V strømnettet.

NAF-medlem med elbil? Få rabatt på hjemmelader!

Fordeler ved ladeboks:

 • Ladeboks er en brannsikker løsning, som gir langt flere muligheter enn lading via stikkontakt.
 • Ladeboks er en investering som burde inkluderes i elbilbudsjettet.
 • Få en vurdering av elektriker allerede før kjøp av elbil, for å få klarhet i hva dine lademuligheter er hjemme.
 • Vurder ut i fra elektrikerens anbefalinger og eventuelle kostnader forbundet med oppgradering av strømnettet, hva det totale elbil-budsjettet ditt faktisk er.
 • Husk at en ladeboks har en levetid på opp mot 10 år, i mange tilfeller.

12. mai 2022
Jan Tore Gjøby, Ladeekspert NAF

Fant du det du lette etter?