Slik jobber vi med Bærekraft

FNs bærekraftmål er verdens plan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Vi ønsker å vise deg hvordan vi i NAF jobber med Bærekraft. Vi har en overordnet ambisjon om at vi skal «være en virksomhet som tar ansvarlige valg og sikrer at det vi utvikler og leverer er bærekraftig både i dag og i fremtiden»


Gutt med hjelm

Som Nordens største forbrukerorganisasjon har NAF en stor påvirkning og et stort ansvar. I kraft av vår rolle skal vi være forbrukerens representant og hjelpe medlemmene våre inn i det grønne skiftet. Vi skal hjelpe våre medlemmer å ta bærekraftige valg, og selv være et godt forbilde. Vi har igjennom året jobbet med å tydeliggjøre hva dette betyr for oss, og styret vil det kommende året vedta en ny strategi på dette området.

For NAF er det 5 mål innenfor FNs bærekrafts mål som er spesielt sentrale innenfor vår virksomhet. «God helse og livskvalitet» er det naturlig at NAF velger i lys av vårt formål og på vegne av våre ansatte, medlemmer og samfunn. «Industri, innovasjon og infrastruktur» fordi vi som samfunnsaktør har en viktig rolle når det gjelder å bidra til en bærekraftig infrastruktur i Norge og «Bærekraftige byer og lokalsamfunn» fordi vi som medlemsorganisasjon hele tiden kjemper for at våre medlemmer og forbrukere får muligheten til å forflytte seg på en trygg, effektiv og miljøvennlig måte. «Ansvarligforbruk og produksjon» fordi våre produkter og tjenester er og skal være bærekraftige. «Samarbeid for å nå målene», bærekraft i seg selv er et samarbeidsprosjekt og vi er helt avhengig av tett samarbeid med våre partnere, medlemmer, myndigheter for å nå våre mål.

Vi ser at NAF på alle disse målområdene kan gjøre en positiv forskjell igjennom vår virksomhet. I 2022 kom NAF på en 6. plass i Norsk Kundebarometers kåring (i regi av BI) knyttet til bærekraft. Vår score i denne undersøkelsen betegnes som «Svært bra», men tilbakemeldingene belyser også utfordringen til å komme med gode svar på spørsmålet om hvordan vi i enda større grad påvirke i en positiv forstand.

Mulighetsrommet er åpenbart stort knyttet til selve bilen, hvor våre medlemmer disponerer rundt 25% av den private bilparken i landet og hvor majoriteten skal over på elbil. Vi tror det er gjennom rådgivning og påvirkning innenfor dette området, kombinert med tilpassede produkter og tjenester at vi kan ha størst påvirkning på kort sikt. I 2022 inngikk vi et samarbeid med Terravera Foundation, der vi sammen skal gi bilistene mer kunnskap for å kunne ta mer bærekraftige valg.

Miljøpolicy

Hensikt

Policyen skal sikre at NAF tar ansvar for miljø og bærekraft gjennom sitt samfunns- og påvirkningsarbeid og i sin daglige drift.

Beskrivelse

NAF tar samfunnsansvar knyttet til miljø gjennom å:

  • Aktivt arbeide med/prioritere samfunnspolitisk påvirkningsarbeid knyttet til klima og miljøutfordringen
  • Ha produkter og tjenester i «porteføljen» som har en positiv miljøprofil
  • Vektlegge bærekraft i avtaler med våre partnere og allianser

NAF tar ansvaret for miljøet i sin daglige drift gjennom å:

  • Kildesortere avfall og redusere den total avfallsmengden
  • Ha kontroll på og mål om å redusere energiforbruk og fotavtrykk (bygg og biler)
  • Aktivt arbeide med reduksjon av papirutsendelser og trykksaker
  • Ha kontroll på de miljømessige krav som stilles til virksomheten

Informasjon

Dersom du ønsker innsyn i hvordan vi jobber med åpenhet hos oss benytt kontaktskjema nedenfor. Klager og henvendelser knyttet til eventuelle brudd rettes også til denne e-posten.

Innspill til forbedringer:

(+47)

0/500 tegn

Les også


Fant du det du lette etter?