NAF.no benytter informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. De blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Les mer her om hvordan NAF behandler informasjonskapsler (Cookies).

Så mye sparer du med elbil i bomringen

En oversikt over bompengesatsene i norske byer viser at det fortsatt er mye å spare på å kjøre elbil framfor bensin- eller dieselbil. Men snart kan dette endre seg.


Kort fortalt:

  • En oversikt over bomringene i norske byer viser at elbiler betaler betydelig mindre bompenger enn andre biler.
  • Stortinget har vedtatt en regel som sier at elbiler aldri skal betale mer enn 50 prosent av det andre biler gjør i bomringen. Denne regelen kan snart forsvinne.
  • Mindre bompenger har vært et viktig virkemiddel for at folk skal velge elbil. NAF advarer mot å øke bompengebelastningen for forbrukerne.

Mindre bompenger for elbil

Lavere bompengesatser har vært et sentralt virkemiddel for få folk til å velge elbil. I en undersøkelse Norstat utførte for oss i mars 2022 ble mindre bompenger nevnt som den tredje viktigste elbil-fordelen.

En oversikt vi har laget over bompengesatsene ulike steder i landet per mai 2022 viser betydelige forskjeller i hvor mye bilistene må betale for bompasseringer. Felles for alle er dog at elbilistene betaler en god del mindre enn andre, som er i tråd med regelen om at elbilister aldri skal betale mer enn halvparten av det andre bilister gjør i bommen.

Innenfor denne rammen på 50 prosent er det variasjoner fra sted til sted. I Trondheim betaler elbilistene bare 20 prosent av det bensin- og diesel-eierne gjør, mens elbilistene i Stavanger betaler akkurat 50 prosent av prisen til de andre bilene.

I Fredrikstad betaler bensin- og dieselbiler 24 kroner per passering, mens elbilistene kjører gratis. Disse prisene forutsetter at du har bombrikke og AutoPass-avtale.

Se hele oversikten lenger ned i artikkelen!

Elbil-regel kan bli endret – NAF advarer

De som vurderer å kjøpe elbil i fremtiden bør være klar over at regelen som sier at elbiler aldri skal betale mer enn 50 prosent av det andre biler gjør i bomringen, kan bli fjernet.

– Fordelene ved bruk av elbiler i byene kan ha bidratt til at flere velger bilen i dag. Vi ber derfor Statens vegvesen om å vurdere bruksfordelene for elbiler i og i nærheten av byområdene, sa samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) våren 2022.

Det kan i så fall innebære at det noen steder blir like dyr bompassering for elbil som for andre biler.

Vi mener det er en dårlig idé å øke bompengeutgiftene for elbilister.

– Vi advarer sterkt mot å øke bompengebelastningen for elbiler. Regjeringen må innse at økte utgifter for enda flere bilister ikke er løsningen på alt. Dersom bompenger skal redusere bilbruken, men samtidig finansiere svindyre prosjekter, havner vi i en uendelig spiral med stadig dyrere hverdag for forbrukerne, sier Thor Egil Braadland, myndighetskontakt i NAF.

Her er fordelen med elbil størst

For elbilister som er nødt til å kjøre gjennom bommen er det mest gunstig å bo i Fredrikstad eller Skien/Porsgrunn, hvor det er gratis dersom du har bombrikke. For bensin- og dieselbiler koster det 24 kroner i Fredrikstad, og 18,40 kroner hvis du kjører i rushtrafikken i Skien/Porsgrunn.

Den eneste byen med større forskjell i bompengeprisen mellom elbil og andre biler, er Bergen. I rushtidene betaler elbiler 8,80 kroner, mens bensin og hybrid må betale 43,20 kroner og diesel 47,20 kroner. Har du ikke AutoPass-avtale, stiger prisene ytterligere.

På flere steder er bomprisene for elbil satt til det nåværende makstaket på 50 prosent av nivået for bensin- og dieselbiler. I tillegg til nevnte Stavanger, gjelder dette Kristiansand, Haugesund, Førde, Bodø og Harstad.

Pris for bom i ulike byer

Oslo, indre ring

Osloringen og bygrensen

Bergen

*I Bergen er det 15 bomstasjoner som ble innført i april 2019 som ikke har rushtidsavgift. Se liste over hvilken det gjelder her.

Trondheim, ved sentrum

Trondheim, utkanten

Kristiansand

Stavanger

Haugesund

Fredrikstad

Skien og Porsgrunn

Førde

Bodø

Harstad

Bompenger i Oslo

Dersom regjeringen opphever regelen om maks 50 prosent bompengesats for elbil, må elbilister forberede seg på betydelig dyrere bompengepasseringer.

I Bergen er det foreslått å øke bompengene betydelig i rushtiden.

I og rundt Oslo er det enighet om at bompengene skal øke for alle, gjennom en ny tilleggsavtale til Oslopakke 3-avtalen. Bomtakstene stiger først fra 1. september 2022 og ytterligere fra 1. januar 2024.

13. mai 2022
Kasper Frøjd, Innholdsprodusent

Fant du det du lette etter?