Bruk mobilen lovlig når du kjører bil

Bryter du forbudet mot bruk av håndholdt mobiltelefon når du kjører bil, kan du få bot på 5000 kroner og tre prikker i førerkortet. Men hva er egentlig håndholdt mobiltelefon og hvordan kan du bruke den lovlig?


Slik bruker du mobilen lovlig når du kjører:

  • Når telefonen er plassert forskriftsmessig i egen mobilholder, eller dersom den er koblet til et håndfri-system i bilen, kan telefonen brukes til å ta imot, starte og avslutte samtaler.
  • Når telefonen er koblet til et håndfri-system, kan du i tillegg styre og spille av lydfiler via telefonen.

Bruk mobilholder eller handsfree

Du kan taste inn telefonnummer og starte og avslutte samtaler via skjermen på mobiltelefonen når telefonen står i egen mobilholder. Du kan også starte og avslutte samtaler via et håndfri-system når mobilen er koblet til dette.

Hvis du har på deg headsett eller propp i øret med en knapp for å besvare samtaler, kan du også ta imot samtaler via dette systemet - selv om telefonen ikke står i egen holder. Men du har da ikke lov til å taste på selve telefonen.

Når du skal spille av lydfiler, for eksempel høre på radio og podcast eller spille musikk fra Spotify og liknende tjenester, holder det ikke at mobiltelefonen står i egen holder. Telefonen må da være tilkoblet håndfri-system i bilen via bluetooth eller liknende. Det betyr at du må kunne skifte sanger og kanaler ved hjelp av knapper på rattet eller i dashbordet, eller ved stemmestyring.

Dette har du ikke lov til å gjøre selv om mobilen er lovlig plassert eller tilkoblet håndfri-system:

  • Skrive tekstmeldinger eller bruke sosiale medier på mobiltelefonen.
  • Surfe på nettet.
  • Betjene funksjoner på telefonen aktivt til navigering.

Du har altså ikke lov til å skrive SMS, sjekke Facebook eller surfe på mobiltelefonen når du kjører bil, selv om mobiltelefonen er plassert forskriftsmessig eller er tilkoblet et håndfri-system.

Kan du bruke mobiltelefonen til navigasjon?

Mange bruker mobiltelefonens navigasjonssystem når de kjører bil. Det er i seg selv ikke ulovlig at navigasjonssystemet står på og at du har dette som veiledning i stedet for en GPS i bilen, men forbudet mot bruk av mobiltelefon gjør at du ikke har lov til å betjene funksjonene på mobiltelefonen ved navigering. Derfor kan du ikke trykke på skjermen på telefonen for å bruke navigasjonssystemet aktivt når du kjører.

Hvis du vil bruke googlemaps eller andre navigasjonssystem på mobiltelefonen din, så må du stille inn systemet på forhånd, og stoppe bilen dersom du har behov for å betjene funksjoner i navigasjonssystemet.

Forbudet mot å bruke håndholdt mobiltelefon

Hovedregelen i forskriften om bruk av mobiltelefon i bilen, er at du som fører av bilen ikke må bruke håndholdt mobiltelefon når du kjører. Forbudet gjelder all betjening av funksjonene på telefonen, så lenge telefonen regnes for å være håndholdt.

Kan du bruke håndholdt mobil ved rødt lys eller når du står stille i kø?

Det var lenge uklart om forbudet mot bruk av håndholdt mobiltelefon også gjelder når bilen er stanset ved rødt lys eller står stille i kø. Dette spørsmålet ble avklart i en dom i Høyesterett i oktober 2020. Da slo Høyesterett fast at stans ved rødt lys og i kø regnes som kjøring etter forskriften, og da gjelder også forbudet mot å bruke håndholdt mobiltelefon.

Når er telefonen håndholdt?

Telefonen regnes som håndholdt dersom den ikke står i en egen holder som er forskriftsmessig plassert eller er koblet til et håndfri-system i bilen. For at holderen skal være forskriftsmessig plassert må den være fastmontert i umiddelbar nærhet til rattet og innenfor bilførerens ordinære synsfelt. Det er også lovlig å bruke holder til mobiltelefonen som er en del av bilens standardinnredning.

Av hensyn til trafikksikkerheten anbefaler vi at mobiltelefonen tilknyttes håndfri-systemer i bilen som betjenes via rattet, dashbordet eller ved stemmestyring. Det er lovlig å taste inn telefonnummer og starte en samtale fra en mobiltelefon som står forskriftsmessig i egen holder, men dette kan ta oppmerksomheten fra kjøringen og skape trafikkfarlige situasjoner.

Hvis mobiltelefonen ikke står forskriftsmessig i egen holder eller er koblet til håndfri-system, er det ikke lov til å betjene telefonen på noen måte når du kjører. Trykker du på skjermen for å motta en samtale mens telefonen ligger på midtkonsollen ved siden av deg, så bryter du forskriften. Det er selvfølgelig heller ikke lov til å ta opp telefonen og snakke i denne, tekste, surfe eller bruke telefonen på noen annen måte. Skal du bruke mobiltelefonen på andre måter enn det som forskriften tillater, så må du derfor parkere bilen forsvarlig utenfor vegbanen.

Du kan få bot og prikker i førerkortet

Dersom du bruker mobiltelefonen ulovlig når du kjører bil, risikerer du bøter fra 5000 kroner og oppover. I tillegg kan du få tre prikker i førerkortet.

12. juli 2021
Janne Pedersen, Forbrukerrådgiver

Fant du det du lette etter?