NAF.no benytter informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. De blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Les mer her om hvordan NAF behandler informasjonskapsler (Cookies).

Hva skjer når du blir tatt i fotoboks?

Hvis du kjører for fort forbi en fotoboks, blir bilen din fotografert forfra slik at fører og registreringsnummeret synes på bildet.


Ved såkalt punktmåling skal det bare tas bilde av biler som kjører for fort.
Ved de nye gjennomsnittsmålingene som gjøres over en lengre strekning tas det derimot bilde av alle.

I løpet av 2013 blir alle blitzene i fotobokser som punktmåler skiftet ut med svakere blitzer (se nederst i saken).

Annen sjåfør i din bil

Bileier kan ikke straffes dersom det er en annen som har vært fører når fartsovertredelsen skjedde.

Politiet sender brev til den som står som eier av bilen, og eieren blir oppfordret til å opplyse navnet på føreren dersom en annen har kjørt bilen. Bileieren har i utgangspunktet ingen plikt til å forklare seg, men vær oppmerksom på at du har en plikt til å møte opp hos politiet hvis du får en innkalling.

Forklaringsplikt

Hvis du nekter å si hvem som kjørte bilen, kan politiet begjære rettslig avhør. Med noen unntak, bl.a. for nærstående som ektefelle, barn, søsken, foreldre, har du en forklaringsplikt ved rettslig avhør. Politiet kan også etterforske saken videre, for eksempel ved å sammenligne personen på bilde med dine familiemedlemmer.

Forelegg

Når det er avklart hvem som var fører på det aktuelle tidspunktet, sendes et forelegg til rette person. Vedtas forelegget, er saken endelig avgjort. I motsatt fall oversendes saken til retten for avgjørelse der. Alvorlige overtredelser hvor det kan bli aktuelt med fengselsstraff, oversendes direkte til retten så snart de er ferdig etterforsket.

Boten sendes fra Statens Innkrevingssentral. Er det vanskelig å betale hele boten på en gang, bør du umiddelbart ta kontakt for å få en nedbetalingsplan. Når kravet er misligholdt er det for sent å be om en betalingsavtale.

Blitzen blir svakere

Fotoboksene som måler og fotograferer snitthastighet har en usynlig infrarød blitz, mens de tradisjonelle punktmålingsboksene har hatt en svært kraftig halogenblitz. Nyere teknologi gjør imidlertid at Vegdirektoratet kan bruke infrarødt lys i alle blitzer, lik dem som brukes i fotobokser som måler gjennomsnittsfart.

Bilførere som blir fotografert i punktmåling vil fortsatt tydelig merke blinket. Men blinket i slike bokser kun en slags «kvittering» fra lysdioder rundt den infrarøde blitzen. Blinket er altså ikke nødvendig for selve bildet, men som informasjon at man ble fotografert.

Forskjellen på den gamle halogenblitzen og lysdiodene vil være spesielt merkbar langs veier uten gatebelysning og andre lys i nærheten.

28. oktober 2021

Fant du det du lette etter?