NAF.no benytter informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. De blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Les mer her om hvordan NAF behandler informasjonskapsler (Cookies).

Viktige vedtak fra NAFs landsmøter

Vi er en medlemsorganisasjon. Hvert år møtes tillitsvalgte fra hele landet for å vedta NAFs politikk på viktige områder.


Kort fortalt:

  • I 2022 vedtok vi en kraftig uttalelse mot høye avgifter og priser på drivstoff
  • I 2019, 2020 og 2021 vedtok vi krav om økt vedlikehold av norske veier
  • NAFs samferdselspolitiske program for 2020-2024 ble vedtatt i 2020, med krav om lave bilavgifter og bedre lading for elbiler

Landsmøtet i 2022

På landsmøtet i 2022 vedtok vi en rekke krav knyttet til å få ned husholdningenes utgifter til drivstoff, både bensin og diesel og strøm, og krav for å sikre bedre forbrukerinformasjon til de som skal kjøpe elbil. «NAF krever at regjeringen innfrir løftene fra regjeringserklæringen om å sette ned drivstoffavgiftene. I dag utgjør særavgiftene og moms til staten rundt halvparten av pumpeprisen. Det må innføres tydeligere krav til hvordan rekkevidde og ladefart på elbiler markedsføres, slik at forbrukeren kan ta bedre og mer informerte valg.»

Landsmøtet i 2021

I 2021 vedtok vi blant annet at «Norske bilister er lei av at politikere vedtar gigantiske bompengefinansierte motorveier, samtidig som fylkesveiene råtner på rot. For hver krone som brukes på veivedlikehold brukes det i dag fire kroner på nye utbygginger. Den brøken må endres, slik at vedlikeholdsetterslepet er fjernet innen 2030».

Landsmøtet i 2020

I 2020 vedtok vi at «… vedlikehold av eksisterende veier er på toppen av folks liste over hva politikerne bør prioritere. Vedlikehold kommer godt foran utbygging av nye veier når folk blir spurt om hva som er viktigst, uansett om de bor i storby, by eller distrikt. Fortløpende vedlikehold, fornying og oppgradering av eksisterende veinett vil kunne ha store positive effekter på både fremkommelighet og trafikksikkerhet. Trygge veier er en forutsetning for at folk skal komme vel frem».

I 2020 vedtok også landsmøtet vårt samferdselspolitiske langtidsprogram for de neste fire årene. Her ble det blant annet vedtatt at:

  • Bilavgiftene ikke skal øke,
  • Mer av samferdselsmidlene bør gå til veivedlikehold og fornying,
  • Bompenger bør erstattes av felleskapsfinansiering,
  • Lading for elbil må bygges kraftig ut.

Hele samferdselspolitiske langtidsprogram fra 2020 kan du lese om her.

Landsmøtet i 2019

I 2019 vedtok vi blant annet at det er «… behov for et felles krafttak for trafikksikkerhet. En viktig del av dette er å forbedre tilstanden på fylkesveiene. For selv om vedlikeholdsetterslepet på riksveiene har blitt redusert de siste årene, er forfallet på fylkesveiene enormt, og det øker år for år. Risikoen for alvorlig ulykke på fylkesveiene er i dag større enn på riksveiene. Det er behov for mellom 60 og 70 milliarder kroner for å løfte standarden og trygge fylkesveiene».

Landsmøtet i 2018

I 2018 vedtok vi at vi vil ha en gjennomgang av dagens ordning med kravet til helseattest for eldre. I vedtaket heter det blant annet: «Dagens ordning virker ikke etter intensjonen. Erfaringene fra Sverige og Danmark viser at eldre sjåfører ikke har høyere risiko for ulykker enn andre grupper. I Sverige er det ikke krav til helseattest. Danmark avvikler sin ordning til sommeren og NAF vil reise samme debatt i Norge (…) NAF vil være en aktiv bidragsyter til at en revisjon av den norske ordningen ivaretar trafikksikkerhet og eldres mobilitet».

28. april 2022
Ingunn Handagard, Pressesjef

Fant du det du lette etter?