NAF.no benytter informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. De blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Les mer her om hvordan NAF behandler informasjonskapsler (Cookies).

Statsbudsjettet 2022: Slik påvirker det deg som bileier og trafikant

Avgiftene på å kjøpe og bruke bil øker i 2022, og bompengene holdes høye. Dette er saker vi jobber for å endre. Samtidig jobber vi for at det skal brukes mer penger på veivedlikehold.


Kort fortalt:

  • Det vil gå mer penger i 2022 til vedlikehold og rassikring av veiene, men fortsatt ikke nok
  • Drivstoffavgiftene øker, noe vi jobber mot
  • Regjeringen innfører nye avgifter på elbil

Fortsatt ikke nok penger til vedlikehold av veier

Vedlikehold av veiene vi allerede har er svært viktig for mange av våre medlemmer. Behovene er store: Vedlikeholdsetterslepet er på mellom 70 og 100 milliarder på fylkesveiene alene. I tillegg kommer et etterslep på rassikring av veinettet som det vil koste rundt 70 milliarder å utbedre. Likevel blir ikke vedlikehold prioritert høyt nok i statsbudsjettet. Ett lyspunkt er at den nye regjeringen bestående av Arbeiderpartiet og Senterpartiet har lovet å utarbeide helhetlige og forpliktende planer for både hvordan forfallet på fylkesveiene og riksveiene skal utbedres, samt for rassikring.

Vi skal være en pådriver for at det følger penger med disse planene. Vårt krav er at forfallet på veiene utbedres innen 2030. I budsjettforhandlingene ble det lagt inn en økning på 130 millionene til rassikring, noe som er positivt.

Avgiftene på bensin og diesel øker

Etter en lang politisk dragkamp endte det med at avgiftene på diesel øker i 2022. Regjeringen bryter med dette sitt eget løfte om å redusere avgifter som rammer folk flest, blant annet drivstoffavgifter.

Vi har vært en tydelig røst for at økt avgift på CO2-utslipp ikke må legges krone for krone på pumpeprisen. Vi har blitt delvis hørt, og noe av den planlagte økningen i 2022 vil veies opp av lavere veibruksavgift. I tillegg kommer noe kompensasjon til bilistene i form av litt lavere trafikkforsikringsavgift.

Det betyr at pumpeprisen øker med 15 øre per liter for bensin, 16 øre for diesel.

Hvor mye bompenger skal betales i 2022?

Regjeringen vil i 2022 bruke om lag 1 milliard på å nedbetale bompengegjeld i bompengeprosjekter utenfor byområdene. Likevel ligger det an til bompengerekord. Regjeringen stiller til disposisjon 15,1 milliarder kroner i bompenger i 2022. Det er en økning fra i 2021, hvor tilsvarende tall er 14,4 milliarder kroner.

Bompenger treffer hardest de som har minst fra før. Disse avgiftene opptar mange bilister, selv om vi noterer oss at den sterke motstanden fra bompengeopprøret i 2019 har avtatt noe.

Nå øker bilavgiftene, men elbilmoms utsettes

Bilavgiftene skrus opp fra 2022: Det innføres trafikkforsikringsavgift (tidligere årsavgift) for elbilister, og engangsavgiften på hybridbiler økes kraftig. Det er også innført lav omregistreringsavgift på brukte elbiler fra nyttår. Dette er avgiftsøkninger vi er mot, vi mener avgiftene på å eie en bil bør ned. På den positive siden blir momsfritaket på elbil stående ut 2022 og ikke gjeldende fra før 2023, som er et viktig gjennomslag. Det var lenge fare for moms på de dyreste elbilene allerede fra 2022.

I løpet av året må regjeringen gi et signal om hva som skjer med avgift og moms på elbiler. Vi jobber for at moms på elbil skal innføres gradvis. Vi venter også en større gjennomgang av avgiftene på alle nye biler i løpet av de neste årene, og vil jobbe for at avgiftstrykket ikke skal øke.

28. april 2022
Ingunn Handagard, Pressesjef

Fant du det du lette etter?