Statsbudsjettet 2023: Ingen slipper unna de høye avgiftene

Bilistene får en tredobbel smell med budsjettet for 2023. Det blir dyrere å bytte til elbil, bompengene øker og det gis ingen lettelser på de skyhøye pumpeprisene.


Folk i stortingets vandrehall
NAF-sjef Stig Skjøstad på Stortinget på budsjettdagen.

Kort fortalt:

  • Det blir moms og vektavgift på elbil
  • Bompengene vil bli rekordhøye, og økes for elbilister også
  • Investeringer i vei utsettes, og fylkesveiene får ikke det løftet NAF etterlyser

Vanlige familier prøver å skjerme økonomien sin ved å gå over til elbil. Nå lukker politikerne det vinduet, akkurat i det elbil er i ferd med å bli den nye folkebilen, også i distriktene.

Den nye vektavgiften vil alene utgjøre 20 000 - 25 000 kroner på en ny elbil. Det slår så klart inn i lommeboka på alle de som hadde planer om å kjøpe seg ny elbil i 2023.

Det kommer heller ingen lettelser til alle som nå kjenner på presset i økonomien som følge av skyhøye drivstoffpriser.

Håpløst med rekkeviddeavgift på elbil

Det blir dobbel avgiftsøkning på elbiler fra nyttår. Både en ny vektavgift på kjøp av bil, og elbiler får moms på kjøpesummen over 500 000 kroner.

Mange familiebiler med lang rekkevidde blir derfor dyrere fra nyttår. NAF er sterkt kritiske til denne økningen. Den nye elbilavgiften vil bety en avgiftsspiral på alle nye biler, ikke bare elbiler. Det er fordi Stortinget tidligere har vedtatt at elbilen fortsatt skal være konkurransedyktig selv om elbilen får økte avgifter.

Å innføre kjøpsavgifter på elbil gjør alle biler dyrere, og fører til at nybilsalget går ned. Det er på sikt ikke bra for verken miljø eller trafikksikkerhet.

Dyrere å kjøpe brukt elbil

Det blir også dyrere å kjøpe brukt elbil, fordi regjeringen øker omregistreringsavgiften på elbiler. Nå blir omregistreringsavgiften lik som andre biler, opptil 7000 kroner.

Folk flest kjøper bruktbil og nå kommer det altså en avgift som vil gjøre det dyrere å skaffe brukt elbil. Det slår så klart inn i lommeboka på alle de som har planer om å kjøpe seg elbil i 2023

Bompengerekord i 2023

Det varsles også bompengerekord i 2023. I 2022 vil bilistene ha betalt inn rundt 12,9 milliarder kroner i bompenger. Neste år åpnes det for å ta inn 16 milliarder kroner. Det er et tall vi aldri har sett før i bompengeinntekter, og vil bety økte bompengeregninger for mange.

I tillegg økes bompengeregningen for elbilistene. Nå økes bompengetaktsene for elbiler til opp til 70 prosent av full takst, fra 50 prosent som den har vært til nå.

Ingen lettelse på pumpeprisene

Samtidig som det blir dyrere å skaffe seg elbil, gir ikke regjeringen lettelser i avgiftene på bensin og diesel. De øker CO2-avgiften, og kutter veibruksavgiften, men effekten på pumpeprisene blir nærmest null.

For familier som nå kjenner på presset i økonomien som følge av høye energipriser, er det ingen lettelser i sikte. Drivstoffprisene har vært rekordhøye i hele år.

Vi har etterlyst avgiftskutt og kontantstøtte til bileierne, som en viktig håndsrekning i en vanskelig situasjon.

Etterlyser fylkesvei-satsning

Det er heller ingen grep verken på investeringer eller vedlikehold og rassikring å juble for i dette budsjettet. Investeringer utsettes, og både Nye Veier og Statens vegvesen får strammere rammer fremover.

Det kuttes ikke i igangsatte veiprosjekter. Men det er en fattig trøst når prosjekter blir skjøvet ut i tid samtidig som de store pengene til vedlikehold uteblir. Vi har etterlyst en skikkelig satsning rassikring og fylkesveiene, men heller ikke her leverer regjeringen.

Kutter kystens bompenger

Ett lyspunkt er at regjeringen forsetter satsningen på å kutte ferjeprisene. En stor del av midlene vil gå til fylkesveiferjene.

Lavere eller ingen ferjetakst er viktig for folk i distriktene, og vil bety mye for folk som er avhengig av ferja på hverdagsreisen sin. Det er en prioritering av samferdsel vi etterlyser også for resten av fylkesveinettet, men i mange lokalsamfunn langs kysten vil dette være en god nyhet.

Sammen brøler vi høyt!

Som NAF-medlem er du en del av det store, samlede "brølet" mot høye avgifter og for en trygg, enkel overgang til klimasmart transport.

Publisert: 30. november 2022

Sist oppdatert: 20. mars 2023

Ingunn Handagard,

Les også


Fant du det du lette etter?