Klart krav fra NAF:

Avgiftene på bensin og diesel må kuttes

Prisene på bensin og diesel har bitt seg fast på over 20 kroner literen. NAF mener kraftige avgiftskutt må til.


Bilde av prismast for bensin og diesel

Kort fortalt:

  • NAF krever avgiftskutt på bensin på diesel på grunn av de vedvarende høye drivstoffprisene.
  • Høye drivstoffpriser rammer distriktene hardest.
  • Det er mulig å få ned pumpeprisen ved å kutte drivstoffavgiftene kraftig.

Nå krever NAF at regjeringen gir folk drivstoff-lettelser i revidert statsbudsjett som kommer i mai.

Strømstøtten er uvurderlig for elbilistene nå som prisene på energi løper løpsk, og den må videreføres. Samtidig kjenner alle som har bensin- og dieselbiler på at det koster å fylle tanken. I ett år har prisene ligget på rundt 20 kroner i snitt for bensin og diesel.

Dette rammer hardest folk som bor i spredtbygde strøk, og som har få alternativer til bilen. Derfor må regjeringen også finne løsninger for de som ennå ikke har mulighet til å skaffe seg en elbil, mener vi.

Kritisk til manglende handlekraft

Vi er sterkt kritiske til regjeringens manglende handlekraft mot de galopperende drivstoffavgiftene. Kraftige avgiftskutt ville hjulpet bilistene i en tid hvor økende priser på strøm, matvarer og stigende renter slår hardt inn i privatøkonomien.

I regjeringens egen plattform, Hurdalsplattformen, lovet de å kutte avgifter som rammer vanlige folk, slik som drivstoffavgiftene. Så langt har de ikke levert.

Bilde av mann som fyller drivstoff på en bensinstasjon
Høye drivstoffpriser rammer vanlige folk kraftig.

Avgiftskutt haster, mener vi. Likevel har regjeringen slept beina i lang tid, helt siden prisene begynte å stige i fjor.

Vi var tidlig på banen og foreslo en tiltakspakke som vil få ned belastningen på bilistene. Regjeringen burde for lenge siden fulgt andre land i Europa, som har iverksatt tiltak mot de galopperende prisene.

Vi mener disse fem tiltakene er nødvendige:

  • Fjern veibruksavgiften. Hver bilist med bensinbil vil spare neste fem kroner literen dersom denne avgiften fjernes. Dieselbilsiter vil spare 3,52 kroner per liter
  • Engangstilskudd til alle privatpersoner som eier en bil, etter svensk modell. I Sverige forslo regjeringen å gi 1000,- i støtte til hver bileier, og 500 kr ekstra til de bosatt i distriktene. Selv om det svenske forslaget ikke ble vedtatt, mener NAF dette er en god modell som Norge burde innføre.
  • Fjerne trafikkforsikringsavgiften. Staten henter inn over 13 milliarder kroner fra bilistene hvert år på denne avgiften.
  • Null omregistreringsavgift på nullutslippskjøretøy. Folk flest kjøper bruktbil. Mange ser nå etter en brukt elbil som passer for dem. Ved å droppe omregistreringsavgiften på elbiler blir det billigere for folk å kjøpe brukt elbil.
  • Redusere bompengetakstene. Det finnes i dag en kompensasjonsordning staten kan bruke for å nedbetale bompengegjeld på veistrekninger i distriktene. Ved å øke bevilgningene til ordningen kan bompengetakstene reduseres eller fjernes helt.

Vi mener regjeringen må ta kontroll over situasjon gjennom offensiv bruk av virkemidler, og sette avgiftene kraftig ned.

Sammen brøler vi høyt!

Som NAF-medlem er du en del av det store, samlede "brølet" mot høye avgifter og for en trygg, enkel overgang til klimasmart transport.

Publisert: 26. april 2023

Sist oppdatert: 1. juni 2023

Ingunn Handagard,

Les også


Fant du det du lette etter?