Når blir det moms på elbiler?

Elbilen har lenge vært moms- og avgiftsfri. Spørsmålet er når elbilen får moms. Mest sannsynlig skjer det fra 2023 – men ikke for alle elbiler.


Kort fortalt:

  • Elbiler har verken moms eller andre kjøpsavgifter (2022).
  • NAF mener moms på elbil ikke bør innføres før 2024, og da gradvis.
  • Regjeringen har i mai 2022 lagt frem et forslag som vil bety at det innføres moms på alle elbiler, men at en tilskuddsordning vil gi tilbakebetaling av merverdiavgiften for den delen av kjøpesummen som er under 500 000 kroner
  • Med regjeringens forslag vil elbiler under 500 000 kroner få full kompensasjon for merverdiavgiften

Blir det moms på elbiler fra 2023?

Det er nå opp til Stortinget om det vil innføres moms på elbiler fra 1.januar 2023. Regjeringen av Arbeiderpartiet og Senterpartiet må få flertall for sitt forslag. NAF er svært kritiske til at beløpsgrensen er satt på 500 000 kroner, og at ordningen er laget som en tilskuddsordning, i stedet for at elbiler under en viss grense, fortsatt er momsfri.

Både regjeringen og SV har tidligere sagt at de vil ha moms på elbiler, og lovet et fribeløp på 600 000 kroner. Forslaget som nå er lagt frem, vil bety at flere elbiler vil få moms, siden grensen er satt på 500 000 kroner.

Om denne ordningen blir innført betyr det at du betaler moms på alt overskytende 500 000 kroner når du kjøper en ny elbil. For elbiler som koster under 500 000 kroner vil tilskuddsordningen dekke hele momsbeløpet.

Eksempel: En ny elbil som koster 600 000 kroner vil med et en tilskuddsordning få 25 prosent moms på de siste 100 000 kronene. Det utgjør 25 000 kroner. En elbil som koster 750 000 kroner vil tilsvarende få moms på 62 500 kroner i tillegg, og prisen til kjøper vil bli 812 500 kroner.

Moms på elbil bør vente til 2024

NAF har sagt at moms på elbiler bør innføres med et bunnfradrag som langsomt trappes ned. Innføringen bør imidlertid ikke starte før i 2024. Det er fordi tiden jobber for elbilen, og i 2024 begynner pris, modellutvalg og rekkevidde å gjøre elbilen konkurransedyktig med andre biler.

Les mer om elbilens konkurransedyktighet i vår rapport «Moms på elbil – avgiftsspiral for forbrukeren» (2020).

Våren 2022 er det varslet store leveringsforsinkelser og ventelister på nye elbiler, på grunn av korona, Ukraina-krigen og økt etterspørsel etter elbiler på kontinentet. Mange nye biler som bestilles i 2022 blir derfor ikke levert til Norge før i 2023.

Disse avgiftene gjelder når du kjøper bil

Mange vet ikke at det er tidspunktet du mottar bilen – ikke når du bestiller den - som bestemmer hvilke avgifter du betaler. Mange risikerer derfor en ekstraregning i 2023. Dette har aktualisert NAFs krav om å vente med elbilmoms til 2024. Du kan lese mer om dette i Nettavisen eller Motor.

22. april 2022

Fant du det du lette etter?