NAF.no benytter informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. De blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Les mer her om hvordan NAF behandler informasjonskapsler (Cookies).

Loading...

Dette betyr ny strømstøtte for deg med elbil

Fra høsten 2023 innføres en ny måte å beregne strømstøtte på. Det får betydning for deg som lader elbil hjemme.


Elbil lader hjemme
De fleste lader elbilen mest hjemme. foto: Kasper Furulund Frøjd. Foto: Kasper Frøjd

I tider med høye strømpriser har strømstøtten vært viktig for elbilister som lader hjemme. I februar kom regjeringen med forslag om å endre ordningen for å gjøre den mer forutsigbar og treffsikker.

Med dagens ordning beregnes strømstøtten ut fra den gjennomsnittlige strømprisen for hele måneden.

– Strømprisene varierer ofte mye gjennom døgnet og gjennom måneden. De som er flinke til å bruke mesteparten av strømmen når den er billig, kan spare mye, sier rådgiver for lade- og batteriteknologi i NAF, Jan Tore Gjøby.

Ordningen vi har i dag gir god motivasjon til å flytte forbruket til tider på døgnet hvor det er mye tilgjengelig energi i strømnettet.

– Det er bra, for når forbruket fordeles bedre utover døgnet og uka, kan vi redusere behovet for dyre utvidelser av strømnettet som vil gi økt nettleie for forbrukerne, sier Gjøby.

Snakk med våre eksperter

Har du spørsmål om elbil og lading? Som NAF-medlem har du tilgang til våre biltekniske rådgivere.

Time for time

Dersom du er flink og lader elbilen din på natta når strømmen er billig, har du kunnet spare mye penger. Men med endringen regjeringen foreslår, vil det ikke lenger å ha så stor betydning om du bruker strømmen når den er billig eller dyr.

Istedenfor at strømstøtten beregnes ut fra den månedlige gjennomsnittsprisen, skal strømstøtten følge strømprisen time for time. Hensikten er at strømstøtten skal reflektere forbruket enda tettere og beskytte forbrukerne mot høye timespriser.

– Å beregne strømstøtten for hver time gjør at du får strømstøtte for det strømmen faktisk koster den timen du bruker den, sa statsminister Jonas Gahr Støre i februar.

Omleggingen vil trolig skje 1. september 2023, ettersom det tar tid for nettselskapene å legge om sine systemer.

Mindre å spare

NAFs laderådgiver Jan Tore Gjøby sier dagens strømstøtteordning har vært dårlig for de som av forskjellige årsaker må bruke mye strøm når prisen er høy.

– Dette er årsaken til at det nå gjøres endringer. Den nye ordningen vil gi langt bedre støtte til de som har problemer med å flytte forbruket sitt til tider hvor strømprisen er lavest, sier Gjøby.

En ulempe med den nye ordningen er at det blir lite å tjene på å bruke strøm når den er billig og det er mye ledig kapasitet i nettet.

– Du vil ikke lenger spare så mye på å flytte lading til tider på døgnet med lave strømpriser. Men det vil fortsatt være billigst å lade når strømprisen er lavest, fastslår Gjøby.

For deg som lader elbil vil det altså fortsatt lønne seg å lade når strømmen er billig, men det du sparer på å gjøre det vil være betydelig mindre enn før.

NAFs laderådgiver Jan Tore Gjøby.
Rådgiver for lade- og batteriteknologi i NAF, Jan Tore Gjøby.

Andre foreslåtte endringer i strømstøtten:

Endring til 90 prosent hele året:

Tidligere har dekningsgraden i strømstøtten variert noe i løpet av året. Nå blir støttegraden på 90 prosent gjennom hele året og ikke bare i vintermånedene. Det gir mer strømstøtte til alle forbrukere. Regjeringen tar sikte på at endringen skal gjelde fra 1. juni 2023.

Forlenging av strømstøtteordningen ut 2024:

Regjeringen har sagt at strømstøtten skal vare så lenge prisene er ekstraordinært høye, og støtteordningen blir forlenget til å gjelde ut 2024.

Nye forventninger til strømsalgselskapene:

For å sikre at forbrukerne får vite hva de faktisk skal betale, utfordrer regjeringen strømselskapene til å vise hva strømprisen er time for time, inkludert strømstøtten. Regjeringen vil om nødvendig stille krav om at denne informasjonen framkommer i strømsalgsselskapenes kommunikasjon med kundene.

Landbruk og frivillighet:

Den eksisterende strømstøtteordningen for landbruket forlenges ut 2024. Strømstøtteordningen for frivillige organisasjoner følger kompensasjonsgraden for husholdninger og videreføres ut 2024.

Private nett:

Private nett uten krav til konsesjon, ofte kjent som grendenett, blir inkludert i strømstøtteordningen. Strømstøtten vil da utbetales til den kunden som er registrert på målepunktet som er tilknyttet nettselskapet.