NAF.no benytter informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. De blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Les mer her om hvordan NAF behandler informasjonskapsler (Cookies).

Loading...

Revidert Nasjonalbudsjett 2023

Mer til veivedlikehold: - Regjeringen har forstått alvoret

Regjeringen vil bruke 1,2 milliarder mer på vedlikehold av riksveiene. Samtidig kan det bli mer penger til vedlikehold i fylkene, om lag en milliard mer i året. Dette er viktige gjennomslag for NAF.


Vei langs sjøen

Regjeringen vil bruke 1,2 milliarder mer på vedlikehold av riksveiene i revidert budsjett som ble lagt frem torsdag 11. mai. Samtidig endrer de finansieringen til fylkene slik at vedlikeholdsbehovet på vei får større vekt i framtiden. Det kan bety en milliard mer i året.

- Begge deler er viktige skritt i riktig retning. Dette viser at regjeringen nå forstår behovet for økt veivedlikehold. Det er en prioritering NAF har tatt til orde for lenge, og stiller seg bak, sier Ingunn Handagard, pressesjef i NAF.

Om den nye modellen blir vedtatt av Stortinget betyr det at behovet for veivedlikehold i det enkelte fylket kommer til å få en større vekt enn før når fylkene får midler av staten.

- I rene penger snakker vi om drøyt 1 mrd. kroner i året, sier Handagard.

Forfallet på fylkesveiene er enormt, og begge regjeringspartiene har lovet å gjøre noe med fylkesveiene.

- Disse endringene er alene ikke tilstrekkelige til å dekke det enorme behovet for vedlikehold, som er på over 100 milliarder kroner. I tillegg må fylkene fortsatt vedta hvor pengene skal gå, fordi det er ingen automatikk i at pengene går til vei. Likevel er vi optimistiske, blant annet fordi Regjeringen har sagt at de kommer tilbake til vedlikeholdsbehovet i fylkene i Nasjonal Transportplan, som legges fram våren 2024, sier Handagard. 

Bakgrunn

Arbeiderpartiet mener i sitt arbeidsprogram at «det er behov for et kraftig vedlikeholdsløft på fylkesveiene». Regjeringskollega Senterpartiet vil «…satse kraftig på å redusere vedlikeholdsetterslepet på riks- og fylkesveier».

I hurdalsplattformen er det lovet en forpliktende plan for å få ned vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene, og ta igjen etterslepet på rassikring.