NAF.no benytter informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. De blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Les mer her om hvordan NAF behandler informasjonskapsler (Cookies).

Loading...

Mer til vedlikehold – men ingen løsning for fylkesveiene

Fredag 31. mars 2023 kom Statens Vegvesen sitt innspill til ny Nasjonal Transportplan. Vegvesenet foreslår at en større andel av veimidlene skal gå til vedlikehold. NAF er positiv.


Dårlig vei

– Dette har NAF krevd lenge, og det er godt å se at fagetaten har tatt signalene. Det sier Ingunn Handagard, pressesjef i NAF.

Tidligere har kun hver femte krone gått til vedlikehold. Nå foreslår Statens Vegvesen å bruke hver tredje krone på vedlikehold. - I praksis dreier det seg nærmest om en dobling, fra om lag fem milliarder kroner i året til mer enn 11 milliarder kroner i året på drift og vedlikehold, sier hun.

Handagard er imidlertid overrasket over de manglende signalene om hva som skal skje med vedlikehold på fylkesveiene.

– Fylkesveiene er den store nøtta som må knekkes. Det er her vedlikeholdsetterslepet på vei er størst, og det er her ulykkesrisikoen er størst. Utfordringen er at staten har pengene, mens fylkene har veiene, sier hun.

Statens Vegvesen foreslår i sitt innspill å avvikle den statlige vedlikeholdspotten til fylkesveiene, og legge pengene inn i de generelle rammene til fylkene. – Det er motsatt vei av det vi bør gå. Svært mange av de 44 000 kilometerne med fylkesvei i Norge er hverdagsveier for folk over hele landet. NAF utfordrer derfor regjeringen til å sørge for at bedre vedlikehold av fylkesveiene blir en del av Nasjonal Transportplan, sier hun.

Sammen brøler vi høyt!

Som NAF-medlem er du en del av det store, samlede "brølet" mot høye avgifter og for en trygg, enkel overgang til klimasmart transport.

I et samlet innspill fra alle fagetatene innen transport varsles det også en rekke innstramminger på biltrafikk i by.

– Den store kampen om bilen kommer til å stå i byene framover. For å holde biltrafikken i sjakk trues det med økte bompenger, fjerning av elbilfordeler, færre parkeringsplasser og omgjøring av bilveier til kollektiv, sykkel og gange. I tillegg ønsker fagetatene å fjerne bompengetilskuddet, og heller bruke pengene på kollektiv, sykkel og gange, sier hun.

– Vi mener dette blir alt for mye pisk. Her må myndighetene bruke erfaringen fra overgangen til elbil, hvor bruken av gulrot gjorde at man faktisk fikk folk med seg, sier hun.

Fagetatenes forslag til Nasjonal Transportplan er ikke den endelige fasiten for bruken av vegmidlene. Innspillene skal nå til politisk behandling, før regjeringen legger fram det endelige dokumentet om cirka ett år. Regjeringen skal etter planen legge fram ny Nasjonal Transportplan (2025-2036) våren 2024.