NAF.no benytter informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. De blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Les mer her om hvordan NAF behandler informasjonskapsler (Cookies).

Loading...

Gratis kollektivtrafikk i Stavanger

Er gratis kollektiv en god idé?

Stavanger vil gjøre kollektivtrafikken gratis for innbyggerne. Et modig eksperiment, mener vi.


Kvinne som går til bussen

Kort fortalt:

  • Innbyggerne i Stavanger kan få gratis kollektivtransport
  • Men reisetid, ikke pris, er viktigste grunn til at folk bytter til kollektiv
  • Det er derfor usikkert hvilken effekt dette får

Modig eksperiment

Gratis kollektivtransport kan høres ut som et godt tiltak for å få flere til å sette fra seg bilen. Men i Stavanger er kollektivdekningen dårligst av de store byene, og det er mange som ikke har mulighet til å sette fra seg bilen på hverdagsreisen.

Det er ingen byer i Norge hvor folk står lenger i kø enn i Stavanger. Over 40 prosent bruker bil til og fra jobb eller skole i hverdagen.

Derfor er vi usikre på hvilken effekt det vil få, og om målet om å få ned biltrafikken blir nådd. Det er derfor vi kaller dette et modig eksperiment.

Ris bak speilet

Dersom bilbruken i Stavanger ikke går ned, kan politikerne ende med å skru opp bompengene og legge til rushtidsavgift. Det blir en ekstra straff for de som trenger bilen på hverdagsreisen.

Det viktigste tiltaket for å gjøre kollektiv et alternativ for flere er å få ned reisetiden, viser våre undersøkelser. Bedre dekning, flere avganger og flere direkte linjer er derfor viktigere enn pris.

De største byene har som mål at flere skal sykle, gå eller bruke kollektivt på hverdagsreisen. Vi vet fra tidligere eksperimenter med gratis kollektivtransport at det er i hovedsak folk som ellers ville syklet, gått eller ikke reist i det hele tatt som øker kollektivbruken når det blir gratis. Effekten på biltrafikken er mindre.

Et annet tiltak vi vi NAF har presset på for, er å innføre fleksible månedskort, slik at det lønner seg å reise kollektivt når man kan, men at det også kan kombineres med bil.

Sammen brøler vi høyt!

Som NAF-medlem er du en del av det store, samlede "brølet" mot høye avgifter og for en trygg, enkel overgang til klimasmart transport.

Selv om det er bra at Stavanger ønsker å gjøre noe med køene, og velger et positivt tiltak istedet for restriksjoner, er vi usikre på effekten. Om gratis kollektiv er et godt alternativ for flere byer gjenstår å se, og vi vil følge dette nøye.

Til andre kommuner som vurderer å følge Stavangers eksempel, er vårt beste råd at de heller gjør noe med reisetidene enn med prisene.