Pass på startbatteriet i vinter

Tar du vare på batteriet varer det lenge. Hemmeligheten er vedlikehold og korrekt lagring. Her er tipsene som sikrer deg start når du skal ut på vårturen.


Batterilading MC, garasje, vinteragring.

Kort fortalt:

  • Bruk bare ladere som kan lade motorsykkelbatterier. Har du lithium-batteri i din motorsykkel må du bruke en lader for denne typen av batterier.
  • Batterier lagres best tørt og kjølig. Ideelt er det om du kan ta batteriet ut og lagre det separat fra motorsykkelen.
  • Pass på strømtyver som kan tappe ned batteriet. Alarmsystemer er en typisk strømtyv mange overser.

Ta gjerne ut batteriet, men gjør det riktig

Korrekt lagring er viktig for god batterihelse og for at du skal få start på motorsykkelen når du trenger det. NAF anbefaler at du lagrer batteriet tørt og kjølig, ideelt ved ca. 10 grader celsius. Pass på at batteriet er fulladet når du setter det til bort til lagring. Om du har batteriet montert i motorsykkelen, eller om du tar det ut, er opp til deg, men skal du demontere batteriet er det viktig at du gjør det riktig.

Skru først av kablene som er koblet til minus-polen på batteriet. Deretter kan du skru av kablene som er tilknyttet pluss-polen. Når du igjen monterer batteriet er det viktig at du gjør dette i motsatt rekkefølge, altså at du først monterer kablene til pluss-polen, før du kobler til jordingen og kablene som skal kobles til minus-polen på batteriet.

Pass på at du også rengjør polene og setter de inn med polfett før du setter batteriet bort og før du igjen monterer det.

Lar du batteriet stå i motorsykkelen og lader det mens det er tilkoblet motorsykkelen er det SVÆRT viktig at du IKKE skrur på tenningen. Gjør du det kan resultatet bli alvorlige skader på motorstyringssystemer og øvrig elektronikk på grunn av spenningstopper.

Tilkobling av batteri MC
Koble pluss-polen først: Husk på at du kobler ladekablene til batteriet med korrekt polaritet og bruk en lader som er tilpasset lading av motorsykkelbatterier.

Pass på strømtyvene

Om du lar batteriet stå montert i motorsykkelen er det svært viktig at det ikke er noen forbrukere koblet til som kan tappe batteriet. Typiske eksempler er alarmsystemer eller annen elektronikk du har koblet til. I slike tilfeller bør du skru av minuspolen for å hindre at batteriet tappes og ødelegges.

En annen ulempe ved å la batteriet sitte fastmontert er at det kan være vanskelig å koble til kabler for vedlikeholdslading. I mange tilfeller vil det være enklere å ta batteriet ut, enn å ta jobben med å koble til et eksternt ladepunkt.

NAF MC

Bli medlem i NAF MC

NAF MC har 27 klubber over hele Norge. Som medlem får du gratis sikkerhetstrening, tips og råd, inspirasjon og en rekke turforslag. I tillegg får du veihjelp, nøkkelforsikring, hjelp fra NAFs advokater og tilgang til NAFs fordelsprogram.

To personer på tur med MC-sykkel

Klattlading skader batteriet

Om du har et batteri som ikke er vedlikeholdsfritt bør du sjekke syrenivået og eventuelt etterfylle med batterivann. Men ikke gjør det på et batteri som ikke er ladet fordi syrestanden vil øke når batteriet er ladet.

Ikke klattlad batteriet. Lad det helt opp med en gang. Klattlading er skadelig for batteriet. Det er også overlading. Pass derfor på at du bruker en lader som er tilpasset batteriet og som automatisk avslutter ladeprosessen når batteriet er fullt. Om du lagrer sykkelen i rundt tre måneder bør du minst lade batteriet fullt en gang i løpet av denne perioden. I tillegg bør du lade det opp før du igjen tar ut motorsykkelen. Lad gjerne batteriet inne der temperaturen er høyere enn der batteriet lagres.

Batterilader MC
Husk at: Du kan fint lade batteriet mens det er på plass i motorsykkelen, men om du gjør det må du ikke skru på tenningen. Spenningstopper kan ødelegge elektronikken i motorsykkelen din om du gjør det.

Velg riktig lader

Standardbatterier kan du til nød lade med tradisjonelle batteriladere. Men pass på at den maksimale ladestrømmen ikke er høyere enn 1/10 av batterikapasiteten. Ved bruk av denne typen av ladere bør du følge med på ladeprosessen slik at du forhindrer overlading. Dersom batterisyren begynner å gasse skal du avslutte ladingen.

Bedre er det å bruke spesielle ladere for motorsykkelbatterier. Disse går automatisk over til vedlikeholdslading når batteriet er fullt og forhindrer også at batteriet blir dyputladet. I tillegg “leser” de batteriet og innstiller ladestrømmen slik at den passer til batteriets kapasitet og ladenivå. På motorsykler som har vedlikeholdsfrie batterier bør man ikke bruke andre typer av ladere. Bruk heller ikke kraftige ladere beregnet for biler eller andre formål. Disse kan skade de små batteriene som ofte er montert i motorsykler.

Vær også oppmerksom på at en del nyere motorsykler har en annen batterikjemi enn hva man tradisjonelt er vant til. I de siste årene har lithium-batterier blitt tilgjengelig på motorsykler. De sparer vekt, er mer driftssikre – men de krever også en spesiell lader. Derfor kan du ikke bruke den gamle laderen til blybatterier om din motorsykkel er utstyrt med et lithium-batteri.

Noen ladere kan lade med flere ulike kjemier. Pass da på at du velger Litihum om din motorsykkel er utstyrt med et slikt batteri.

Ikke start motoren for å lade batteriet

Noen sverger til å starte motoren gjennom vinteren for på den måten å lade batteriet. Det er en av de største feilene du kan gjøre. Ikke bare fører det til unødvendig, og stor, slitasje på motoren – du får heller ikke ladet batteriet på denne måten fordi selve startprosessen krever mer strøm enn hva motoren er i stand til å lade tilbake når motoren går på tomgang.

Publisert: 21. november 2022

Sist oppdatert: 29. september 2023

Jan Harry Svendsen,

Les også


Fant du det du lette etter?