Lade ebil

NAF Lade avvikles

For ganske nøyaktig to år siden begynte vi arbeidet med NAF Lade. Det ble i sin tid sett på som en modig beslutning å skulle gå inn i det markedet, med flere allerede etablerte aktører. Behovet for bedre løsninger for medlemmene våre trumfet gjennom, og vi satte i gang.

Vi har fått ros og støtte på veien, masse konstruktive tilbakemeldinger, og en liten hærskare av lojale brukere. Både medlemmer og ikke-medlemmer. Det har vært utrolig lærerikt.

De siste to årene har utviklingen i markedet gått raskt. Tjenestene har blitt bedre, og teknologi og infrastruktur har blitt mer modent. Aktører har falt fra, nye har kommet til. Noen har bestått.

Det vi jobber med i NAF skal løse et problem eller et behov, og det skal levere verdi til medlemmene våre. Behovet for en god ladetjeneste er der fortsatt, men kostnadene forbundet med å utvikle og drifte vår egen tjeneste har økt mer enn forventet. Ærlig sak. Vi har derfor valgt å avvikle NAF Lade, og heller slå oss sammen med en annen erfaren aktør i bransjen, appen Elton.

Fra og med 1. juli avvikles derfor NAF Lade. Vi anbefaler at de som trenger en ladetjeneste benytter seg av Elton. Som et introduksjonstilbud får NAF-medlemmer 10 % introduksjonsrabatt i 6 måneder på lading med Elton.

Tusen takk til deg som brukte NAF Lade, og takk for at du fulgte oss på reisen!

Les mer om Elton her

Vi hjelper deg uansett bil

Vi har medlemsfordeler på lading, strøm, service og reparasjoner - og flere kommer. Vi kjemper for at overgangen til elbil skal være så bra som mulig for alle.

Medlemsfordeler