NAF krever ny bransjestandard for rekkevidde og lading av elbiler

I dag oppgis rekkevidde og ladehastighet på elbilene svært ulikt. NAF ønsker en bransjestandard for informasjon om elbilens rekkevidde, batteristørrelse og ladefart.


NAF vil gjøre det lettere å sammenligne egenskapene til elbilen med ny bransjestandard.
NAF vil gjøre det lettere å sammenligne egenskapene til elbilen med ny bransjestandard.

Les også:

Kort fortalt:

  • Det skal være enklere å sammenligne elbiler når du skal kjøpe ny bil.
  • Bilbransjen bør enes om en bransjestandard for informasjon om elbilens rekkevidde, batteristørrelse og ladefart.
  • Det er viktig at kjøperne er informert om kortere rekkevidde og lavere ladehastighet i kulda.

«Inntil» og «opptil»

Når du skal kjøpe elbil blir rekkevidde og ladehastighet beskrevet med betegnelser som «inntil» og «opptil».

NAF mener det må bli lettere å sammenligne elbilene og krever nå en bransjestandard.

For at det skal være lettere for forbrukerne å kjøpe elbil må informasjonen blir bedre, spesielt informasjonen som forbereder kjøperen på effekten vinterkulda har på elbilen.

Dette er våre krav til bilbransjen:

1. Oppgi WLTP-rekkevidde for kombinert kjøring

Selv om mer eller mindre alle merkene nå benytter den internasjonalt anerkjente WLTP-standarden, er utfordringen at rekkevidde kan oppgis både for bykjøring og kombinert kjøring (by og landevei). Det er tallet for bykjøring som gir lengst rekkevidde, mens det er tallet for blandet kjøring som er mest relevant for forbrukeren.

NAF ber bilbransjen konsekvent benytte WLTP-rekkevidde for kombinert kjøring i reklamemateriellet.

2. Oppgi realistisk vinterrekkevidde

NAFs vintertester viser at det er stor variasjon mellom hvor mye rekkevidde ulike modeller mister om vinteren. NAFs rekkeviddetester viser at rekkevidden om vinteren kan være mellom fire til 32 prosent kortere.

NAF har allerede tatt et internasjonalt initiativ til å få på plass en ny standard for måling av vinterrekkevidde på elbiler. Vi ønsker bransjen velkommen med på et slikt initiativ.

Inntil en slik standard er på plass bør de som selger elbiler i Norge gi tydelig informasjon til forbrukerne på at sommerrekkevidden ikke vil være representativ for rekkevidden under norske vinterforhold, med henvisning til faktiske tester.

NAF ber altså forhandlerne informere om hva folk realistisk kan forvente av tap på ulike modeller.

3. Oppgi rekkevidde basert på utstyrsnivå

Utstyrsnivået på bilen har stor påvirkning på rekkevidden. Spesielt er det store utslag i rekkevidden for SUV’er som ofte benytter større dekkdimensjoner.

NAF ber bilbransjen angi spennet i de ulike utstyrsmodellene ved å oppgi rekkevidden fra x km – x km avhengig av utstyrsnivå.

4. Oppgir netto batterikapasitet

NAF ber om at bilbransjen informerer om netto batteristørrelse (brutto minus sikkerhetsmarginer).

5. Oppgir ladetid fra 10 til 80 prosent

De fleste produsenter oppgir tiden det tar å lade batteriet til en viss prosent. Det varierer imidlertid mye på hvilken måte de ulike forhandlerne oppgir denne tiden.

Noen forhandlere oppgir tiden det tar å lade batteriet fra 0 til 80 prosent, noen oppgir tiden fra 10 til 80 prosent, mens andre igjen oppgir tiden det tar å lade batteriet fra 30 til 80 prosent.

NAf ber bilbransjen enes om å oppgi ladetid fra 10-80%, slik at det blir lettere for bilkjøperne å sammenligne.

Det er mange måter å omtale ladehastighet på. Som et felles utgangspunkt bør alle reklamere med ladetiden for 10-80%. Så kan slik informasjon som Fiat oppgir her komme i tillegg.
Det er mange måter å omtale ladehastighet på. Som et felles utgangspunkt bør alle reklamere med ladetiden for 10-80%. Så kan slik informasjon som Fiat oppgir her komme i tillegg.

6. Publiser ladekurven

Omtale av maks ladeeffekt er populært i reklamen for elbil, men sjelden informeres det om at de færreste biler lader med denne effekten annet enn i korte perioder.

NAF ber om at ladekurven til bilen er tilgjengelig hos forhandlere og at de oppgir hvor stor ladefart [effekt i kW] bilen gir for hver tiende prosent batteriet er fylt.

Mange bilprodusenter reklamerer med at du lader med x-antall kilowatt - for eksempel 150 kW. Sjelden opplyser de om at du kun lader med den effekten i korte perioder. Vi ber produsentene opplyse om ladekurven til bilen - gjerne sommer og vinter.
Mange bilprodusenter reklamerer med at du lader med x-antall kilowatt - for eksempel 150 kW. Sjelden opplyser de om at du kun lader med den effekten i korte perioder. Vi ber produsentene opplyse om ladekurven til bilen - gjerne sommer og vinter.

Publisert: 29. april 2022

Sist oppdatert: 25. mai 2022


Les også


Fant du det du lette etter?