0

Test av lading: Mercedes-Benz EQS 450+

Mercedes-Benz EQS 450+ lader fra 6 til 80 prosent på 32 minutter om sommeren.

kW (effekt) sommer (6-80%)

Slik hurtiglader EQS 450+

Mercedes-Benz EQS 450+ lader med CCS-kontakt. Ladetid fra 10 til 80% oppgis ikke fra produsenten. Den høyeste effekten EQS 450+ lader med er oppgitt å være 200 kW.

Mercedes har lagt inn mulighet for forvarming av batteriet før hurtiglading i EQS. Dette sikrer varmt batteri før lading - og dermed raskere lading. Ved å plotte inn ladestasjonen som en destinasjon i navigasjonen, starter bilen automatisk forvarming av batteriet når du nærmer deg ladestasjonen.

Ladekurvene for EQS 450+ viser at denne forvarmingen av batteriet sikrer optimale ladeforhold både for vinter og sommer. Til tross for 15 graders temperaturforskjell - ladetest sommer var ved 15 grader og 0 grader vinter - oppnår EQS tilnærmet samme ladehastighet i begge tester. Høyeste ladeeffekt ligger også over høyeste oppgitte effekt fra produsenten.

Ved sommertesten tok det 32 minutter og 20 sekunder å lade fra 6 til 80 prosent. Høyeste effekt vi målte var 208 kW og bilen mottok totalt 82 kWt. Gjennomsnittlig ladeeffekt var 163 kW.

EQS 450+ skal ladetestes under vinterforhold vinteren 2023.

Ladetesten

Ladetesten blir gjort etter at bilene har kjørt aktivt på motorvei i to timer. De har så kjørt rett til ladestasjonen, uten å stå i kø og vente på plass.

  • Vi tester hvor raskt bilene lader fra 10 til 80 prosent.
  • Vi måler høyest og gjennomsnitlig effekt av det bilen mottar.

Slik gjør vi utregningene

Utregningene for kostnader knyttet til lading er beregnet ut ifra ladekurven og forbruket registrert under elbiltesten. Prisene forutsetter at batteriet lades fra under 10 prosent og er så driftsvarmt som mulig.


Les også


Fant du det du lette etter?