NAF.no benytter informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. De blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Les mer her om hvordan NAF behandler informasjonskapsler (Cookies).

Hvor du kan overnatte med campingbil og telt

Er du ny i bobil eller telt-gamet i år? Skal du ut på tur med en campervan? Det er ikke alltid like lett å vite hvor du kan parkere eller overnatte med bobil, bil eller telt. Disse reglene gjelder for deg.


Kort fortalt om campingreglene:

  • Du skal ikke være til hinder for annen trafikk.
  • Vær oppmerksom på skilting og tidsbegrensninger
  • Bruk sunn fornuft

Hvor kan du parkere og overnatte med bobil, campervan eller taktelt

Hovedregelen er at du kan kjøre og parkere langs offentlig vei på samme måte som med vanlig bil. Du kan også kjøre og parkere langs privat vei i utmark, så lenge grunneieren ikke har forbudt ferdsel på veien.

Kommunene kan sette begrensninger for parkering av bobil og campervaner etter plan- og bygningsloven. Du kan oppleve at kommunen har forbud mot bobilparkering noen steder, og i stedet har lagt til rette for bestemte områder der du kan parkere og overnatte. Mange av de store byene forbyr parkering med bobil utenfor steder der det er tilrettelagt for det.

Her finner du oversikt over dedikerte bobilparkeringer bobilplassen.no. Der finner du også oversikt over tømmestasjoner for bobil.

FORBUDSSKILT: Allemannsretten gjelder uavhengig av hvem som er grunneier. Samtidig setter flere grunneiere opp private skilt med «camping forbudt» for å hindre bobiler og folk med campingvogn å overnatte.
FORBUDSSKILT: Allemannsretten gjelder uavhengig av hvem som er grunneier. Samtidig setter flere grunneiere opp private skilt med «camping forbudt» for å hindre bobiler og folk med campingvogn å overnatte.

Kan du overnatte på parkeringsplassen?

Dersom det er lov å parkere, så vil det i utgangspunktet også være lov å overnatte i bilen, men vær oppmerksom på tidsbegrensninger på parkering og overnatting. Se etter skilting om dette. Det er ikke nødvendigvis så lurt å kjøre bobilen ned i sentrum i de større byene. Det er utfordrende å manøvrere en stor bobil, og vanskelig å parkere. Bruk gjerne utfartsparkeringene i utkanten av byen i stedet, og vær oppmerksom på tidsbegrensning som vanligvis er 48 timer, noen steder 24 timer. Det beste er å bruke dedikerte bobilparkeringer.

Skaff deg NAF Campingguide før du skal på bobilferie!

Kan du overnatte på rasteplasser langs veien?

I utgangspunktet har du rett til å parkere og overnatte på rasteplasser, men det er vanligvis en tidsbegrensning på ett døgn på overnattinger. Det er viktig å vise hensyn og respektere tidsbegrensningene. 

Som NAF-medlem kan du få rabatt på campingavgiftene på alle NAF Camp-plasser. En oversikt over alle campingplassene i Norge finner du i guiden Camping i Norge. Guiden kan du for eksempel hente gratis på våre NAF-sentre og øvingsbaner.

Camping på privat vei eller privat eiendom

Private grunneiere kan  forby ferdsel og parkering langs privat vei. Se derfor etter bom eller skilt som viser at det er ferdselsforbud langs veien. 

FRICAMPING: Nyt en rolig morgen i det fri.
FRICAMPING: Nyt en rolig morgen i det fri.

Fricamping: Ferdsel og camping i utmark

Allemannsretten gir rett til å ferdes og parkere med bobil og campervan langs vei i utmark, så lenge du viser hensyn og opptrer varsomt.

I utgangspunktet kan du også overnatte fritt med bobilen, takteltet eller campervanen langs vei i utmark, så lenge du opptrer hensynsfullt og ikke camper i nærheten av bebyggelse.

Friluftsloven regulerer ferdsel, rasting og telting i utmark, og ifølge forarbeidene gjelder loven også for bobil. Friluftsloven § 9 gir rett til å campe med bobil i utmark så lenge det ikke er til utilbørlig fortrengsel eller ulempe for andre, som det heter. 

Sørg for at du ikke camper for nær bebyggelse; Du har ikke rett til å campe nærmere enn 150 meter fra bebodd hus eller hytte. Hovedregelen er også at du ikke kan overnatte i mer enn 2 døgn uten at du får tillatelse fra grunneieren. Denne regelen gjelder ikke i høgfjellet og i områder som er langt fra bebyggelse, med mindre campingen fører til nevneverdig skade eller ulempe.

Villcamping med motorisert kjøretøy er ikke lov. Det betyr at du ikke har lov til å kjøre bobilen ut i terrenget utenfor veien.

Bilferie med telt

De samme reglene som for camping med motorisert kjøretøy. gjelder også for deg som vil sette opp teltet i utmark. Forskjellen er at du har lov til å sette opp teltet utenfor veien. Det kan du ikke gjøre med bobilen; Villcamping der du setter bobilen eller bilen din ut i terrenget utenfor veien, er ikke lov.

Du kan også campe i utmark med camp-let der teltet er montert på en tilhenger, eller med taktelt på bilen, men pass på at bilen og tilhengeren er plassert på veien eller på oppstillingsplass, og ikke ute i terrenget.

Camping med telt på rasteplasser er i utgangspunktet ikke lov. For tips til forskjellige overnattingsmuligheter, kan du lese vår campingtest.

I DET FRI: Du kan campe i utmark med taktelt på bilen.
I DET FRI: Du kan campe i utmark med taktelt på bilen.

Hva er egentlig utmark?

Utmark er skog, fjell, myr og kystområder og andre områder som ikke defineres som innmark. Som innmark regnes gårdsplass, hustomt, dyrket mark og liknende områder der det normalt vil være til bry for grunneieren om du ferdes. Det kan være vanskelig å sette en klar grense mellom hva som er innmark og utmark. Er du usikker på om du beveger deg på innmark eller utmark, så bør du unngå å ferdes og å campe på stedet med bobilen.

Kjøring med bobil i utlandet

Lurer du på reglene for kjøring med bobil eller campingvogn utenlands? Generelt er det få eller ingen hindringer for ordinære bobiler og campingvogner som tilfredsstiller norske krav og regler. Men på visse veier og i noen bysentre kan det være spesielle restriksjoner på bredde eller høyde. Da må du selvfølgelig følge skiltene.

Andre ganger kan det være bestemte regler som går på maksimal hastighet i forhold til vekt. I tillegg kan det være særskilte regler for veistrekninger med bratte stigninger, for eksempel i fjellområder.

Når det gjelder overnatting på rasteplasser utenfor Norge – er det andre regler som gjelder. I Danmark må du for eksempel overnatte på godkjente campingplasser eller benytte en av de mange forskjellige bobilplasser. I Tyskland må du stå på enten campingplass eller såkalte Stellplätze.

Skal du utenlands med bobilen kan det være lurt å ha i bakhodet at du som NAF-medlem får rabatt på flere campingplasser i utlandet.

19. april 2021
Janne Pedersen, Forbrukerrådgiver

Fant du det du lette etter?